Vino Vinat Erdevik

"Zivot je suvise kratak da bi smo pili losa vina"

Svetska Statistika


Za one koji hoće da znaju nešto više o svetskoj potrošnji, proizvodnji vina i groždja tu mogu da nadju malo statistike.  


Kolika je potrošnja vina po glavi stanovnika u pojedinim državama u svetu?

Odgovor (informacije su u litrima)


Kolike su površine pod vinogradima u pojedinim državama u svetu?

Odgovor (informacije su u 1000 acres, 1 acres = 0,405 ha, 1 ha = 2,47 acres)


Kolika je potrošnja vina u pojedinim državama u svetu?

Odgovor (informacije su u 1000 hektolitara)


Kolika je proizvodnja vina u pojedinim državama u svetu?

Odgovor (informacije su u 1000 hektolitara)


Kolika je bila godišnja svetska proizvodnja vina u svetu za 2008. godinu?

Odgovor je 283,89 miliona hektolitara (koliko je to flaša vina i ko to sve popije ?! :)) 

    Recent Videos

    729 views - 0 comments