Vino Vinat Erdevik

"Zivot je suvise kratak da bi smo pili losa vina"

Quercus Suber

Pluta je jedinstven materijal koji karakteriše elastičnost, nepremočivost,  propustljivost, mala gustoća,  i lep izgled. Pluta je biljni materijal koji se dobija od kore drveta iz porodice hrasta Plutnjaka, Quercus Suber, koji raste uglavnom u mediteranskim zemljama.

             izor www.euforgen.org 

Najveći proizvođači plute u svetu su Portugal (50% godišnje proizvodnje) i Španija (15%) dalje Maroko, Tunis, Alžir, Italija i Francuska, pre svega zahvaljaujuci povoljnim klimatskim uslovima i umerenoj zimi i suvom, toplom letu. 

 
   izvor www.isa.utl.pt 
 
Hrast plutnjak živi od 150 - 250 godina. Njegova dragocena kora-pluta, se skida tek kada drvo dostigne zrelost 25 godina. Pluta se uzima pažljivim odstranjivanjem dela hrastove kore. Proces skidanja se ponavlja svakih 9 do 12 godina i maximalno 12 puta u životu jednog hrasta. Europska industrija plute proizvodi 300.000 tona plute godišnje, u vrednosti od € 1,5 milijardi eura. 
 

Plutani Čepovi

Intimno savezništvo vina, flaše i plutanog čepa traje od davnina do danas. Suštinski, ove tri stvari su nerazdvojive.Uzgajivači grožđa znaju da ni jedan drugi proizvod ne može bolje očuvati integritet vina od samog čepa. 

     izvor www.cayamaca.edu

Tajna karakteristika čepa leži u jedinstvenoj ćelijskoj strukturi, koju tehnologija ne može da kopira. Čep se sastoji od saća malih ćelija suberina, složene masne kiseline, napunjene gasom poput vazduha. Svaki kubikni santimetar čepa sadrži u proseku 40 miliona ćelija. Postoji oko 800 miliona ćelija u svakom čepu. Ovakva ćelijska struktura omogućava čepu da se lakše kompresuje i samim tim otežava oštećenja mašinama na linijama flaširanja. Zapanjujuće je da se veličina čepa može smanjiti na polovinu sopstvene veličine bez gubitka fleksibilnosti i to je jedino telo koje se prilikom kompresije na jednu veličinu ne može povećati na prvobitnu veličinu. Ćelije poput jastuka poseduju takozvanu elastičnu memoriju. Kada se kompresuju, uporno pokušavaju da se vrate na originalnu veličinu i stoga održavaju čvrsto zaptivanje. To znači da čep održava jednak pritisak na površinu grla flaše i na taj način kompenzuje sve nepravilnosti u flaši.

 

  

   izvor www.yemmhart.com

Elastičnost daje čepu visok nivo tolerancije kod promena u temperaturi i pritisku. Lakoća i hemijska inertnost čine čep idealnim zatvaračem za vina. Otporan je na vlagu i godine bez gubitka vrednosti.

Recent Videos

729 views - 0 comments